Psychoterapia

Psychoterapia

  • Psychoterapia w podejściu psychoanalitycznym to długoterminowa metoda leczenia.  Jej celem jest rozpoznanie i zrozumienie indywidualnej specyfiki funkcjonowania psychicznego, odpowiedzialnej za pojawianie się różnych problemów natury psychicznej. Umożliwia stopniowe osiągnięcie pożądanych zmian w przeżywaniu siebie, swoich relacji z ludźmi, ustępowanie niepożądanych objawów, a także zakresie modyfikacji zachowań czy reakcji emocjonalnych.
  • Jednym z fundamentów psychoanalitycznego modelu psychiki jest założenie, że znaczna część naszego życia psychicznego wydarza się nieświadomie.  Charakter człowieka jest zatem wypadkową wewnętrznych predyspozycji, z którymi przychodzimy na świat, środowiska, w którym wzrastamy, oraz powtarzalności naszych przeżyć. Docieranie do nieuświadomionych obszarów doświadczeń i motywów działania oraz osiągnięcie znaczących zmian w utrwalonej strukturze psychicznej wymaga intensywnej i długotrwałej współpracy pacjenta i psychoterapeuty.
  • Często na początkowym etapie leczenia nieprzyjemne symptomy ustępują, a ograniczenie ich konsekwencji  często przynosi tymczasową ulgę. Celem psychoterapii psychoanalitycznej jest jednak zmiana na głębszym poziomie, w obszarze nieświadomych przyczyn doświadczanych problemów, a nie jedynie usuwanie ich symptomów, takich jak np. lęk czy obniżony nastrój.
  • Określenie częstotliwości sesji i czasu trwania terapii jest sprawą indywidualną i ustalane jest podczas kilku konsultacji, poprzedzających decyzję o podjęciu psychoterapii. Sesja trwa 50 min i zazwyczaj odbywa się 1 -3 razy w tygodniu, a cały proces psychoterapii najczęściej trwa kilka lat.